เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ และอาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม พ.ศ. 2566 และวันปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)