โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยบัดดี้ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีเปิดการอบรมภาษาจีนออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยบัดดี้ไทย-จีน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน(天津外国语大学)และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 พิธีเปิดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.เฉิงกั๋วอี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน พร้อมด้วยรองคณบดี คณะการสอนภาษาจีนนานาชาติ คณบดีคณะการศึกษาต่อเนื่องเข้าร่วมเป็นเกียรติ และ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกล่าวเปิดในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม