สืบสานประเพณีสงกรานต์

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 21 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์