ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ศาลเจ้าที่ อาคาร 21 และเทวาลัยพระพิฆเนศ อาคารสังคีตาคาร