เชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ปัจจุบัน ช่วยกันรีวิวคณะ รีวิวสาขาวิชาของ มนส.
เชิญชวนศิษย์เก่า รุ่นพี่ปัจจุบัน ช่วยกันรีวิวคณะ รีวิวสาขาวิชาของ มนส.
ชวนน้อง ๆ ม.6 มาสมัครรอบ 3 เป็นนักศึกษารหัส 66 ❤️
📌รอบ 3 รอบสุดท้าย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 10 สาขาวิชา
1-19 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-15.30 น.
สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี