อบรมเรื่อง Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง”…

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเรื่อง บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก” วิทยา…

อ่านเพิ่มเติม...
วางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า และวางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เ…

อ่านเพิ่มเติม...
สวัสดีปีใหม่ 2566

สวัสดีปีใหม่ 2566ด้วยรักและไมตรีจิตจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของขวัญปีใหม่ 5 รางวัล

ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามลุ้นของขวัญปีใหม่ 5 รางวัล กติกา : กดไลก์ กดแชร์โพสต์ตามลิงก์นี้ …

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีปล่อยปลาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพ…

อ่านเพิ่มเติม...
มรท.ร่วมพิธีวันพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธ…

อ่านเพิ่มเติม...
เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566 (HUSO TRU OPEN HOUSE 2023) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเท…

อ่านเพิ่มเติม...
ผศ.ชนิตตา โชติช่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ......
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 “รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีก…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน จากสถาบันขงจื่อ …

อ่านเพิ่มเติม...
จัดอบรม “การจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมและการฝึกซ้อมทักษะฯ

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม “การจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมและการฝึกซ้อมทักษะการบรรเลงเครื่องลมทองเหลืองขั้นพื้นฐานสำหรับครูดนตรีศึกษา” วิทยากร ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน หัวหน…

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญประจำปีและงานปีใหม่

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญประจำปีและงานปีใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ…

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร…

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเรื่อง Digatal Literacy ความรู้เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Digatal Literacy ความรู้เข้าใจในการใช้เทคโ…

อ่านเพิ่มเติม...
นายนำโชค ประสพภักตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนำโชค ประสพภักตร์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล รุ่นระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป กลุ่มเครื่องสาย ถ้ว…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู” วันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม อ.ดร.ภัทราพร โ…

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 12/2565

การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่12/2565 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวห…

อ่านเพิ่มเติม...
ขอขอบคุณ คุณนดุจ บริษัท Stepgeek TV

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณนดุจ บริษัท Stepgeek TV มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา และ ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ TRU จำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมร่ม…

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธ…

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 11/2565

การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 11/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ…

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคา…

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 10/2565

ประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 10/2565 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบม…

อ่านเพิ่มเติม...