กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 ห้อง 21/902 ได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์จักร์ ดาบเพ็ชรมณี หัวห…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีค…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2566
รับชมวีดีโอย้อนหลังการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับข้าราชการ

รับชมวีดีโอย้อนหลังการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับข้าราชการเมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 เอกสารการอบรม วันที่ 17 มิ.ย. 2566 วันที่ 18 มิ.ย. 2566 …

อ่านเพิ่มเติม...รับชมวีดีโอย้อนหลังการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับข้าราชการ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 ได้รับเ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (เตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการ) เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/902 แ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/901 ชั้น 9 อาคารคณะมน…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 16 มิ…

อ่านเพิ่มเติม...สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff” ในวันที่ 1…

อ่านเพิ่มเติม...พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff”
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ …

อ่านเพิ่มเติม...พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น
มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม...มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 และรูปแบบผ่านสื่ออิเล็ก…

อ่านเพิ่มเติม...การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชน จังหวัดลพบุรี Lopburi Youth Symphonic Band

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชน จังหวัดลพบุรี Lopburi Youth Symphonic Band วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ส…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชน จังหวัดลพบุรี Lopburi Youth Symphonic Band
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการ

เชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 17 มิ.ย. 2566 09.00-12.00วิ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการ
กิจกรรม COSPLAY PROM

ชิญชวนร่วม”กิจกรรมงานอำลาคณะกรรมการรุ่นเก่า ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ [COSPLAY PROM]” เพจชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ TRU ลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรม COSPLAY PROM
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและให้กำลังใจคณะวิทยากรโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 “We are TRU” เมื่อวันที่ 6-7 และ 9-10…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 6/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/…

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 6/66
โครงการพัฒนาทักษะการเต้น Let’s Dance TRU

ชุมนุม Let’s Dance TRU สังกัดงานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเต้น Let’s Dance TRU เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 203 (to be number 1) ชั้น 2…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาทักษะการเต้น Let’s Dance TRU
อบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ ได้เรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  เมื่…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารา…

อ่านเพิ่มเติม...ปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการน…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกเพชร…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 …

อ่านเพิ่มเติม...พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการ…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ศาลาที่ว่าการเมืองพัทยา และโรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช ตำ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” ศิลป์ สร้างสรรค์ มนส.

ชิญชวนคณาจารย์ รุ่นพี่ทุกสาขาวิชาร่วมเป็นส่วนสำคัญสร้างสรรค์ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66”วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ป…

อ่านเพิ่มเติม...ประเพณี “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” ศิลป์ สร้างสรรค์ มนส.
การประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (Lopburi Symphonic Day Competi…

อ่านเพิ่มเติม...การประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023
โครงการ HUSO Smart Leader

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการ HUSO Smart Leade…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการ HUSO Smart Leader
โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย ฯ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย และเสริมความรู้ทางด้านกฎหมาย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร” วิทยากรโดย พลโทศานิต สร้างสมว…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย ฯ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร”
ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาใหม่รหัส 66 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่(รหัส 66) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 💞เข้าร่วม #กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพร…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญนักศึกษาใหม่รหัส 66 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ
ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023

ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จัดโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดตามข้อมูล…

อ่านเพิ่มเติม...ตารางลำดับการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม Lopburi Symphonic Day Competition 2023
แจ้งนักศึกษารหัส 66 เข้าร่วม open chat ของคณะ

แจ้งนักศึกษารหัส 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม open chat ของคณะ สาขาวิชาที่ต้องเข้าร่วม ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ค.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศึกษา ด…

อ่านเพิ่มเติม...แจ้งนักศึกษารหัส 66 เข้าร่วม open chat ของคณะ
โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2566 โดยจัดการประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต