โครงการอบรมนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดลพบุรี, ศาลแขวงลพบุรี, ศาลเยาวชนและครอบครัว, บังคับคดีจังหวัดลพบุรี, เรือนจำจังหวัดลพบุรี สำนักง…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์
นำนักศึกษาร่วมแสดงลิเกประยุกต์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาร่วมแสดงลิเกประยุกต์ เรื่อง เพลิงริษยา ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับช…

อ่านเพิ่มเติม...นำนักศึกษาร่วมแสดงลิเกประยุกต์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาญี่ปุ่น อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 80 ปีขอบคุณภาพจาก Ammarin Chnnaphorn

อ่านเพิ่มเติม...พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาศิลปกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังเก่า)

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โถงกิจกรรมชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาจีน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาจีน
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ …

อ่านเพิ่มเติม...พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 รูปแบบผ่า…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภาครัฐ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภาครัฐ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี และโรงแรมไมค์ การ์เด้น พัทยา โดย…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภาครัฐ
TRU Symphonic Band เข้าร่วมบรรเลงในงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี

วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี TRU Symphonic Band เข้าร่วมบรรเลงในงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ควบคุมการแสด…

อ่านเพิ่มเติม...TRU Symphonic Band เข้าร่วมบรรเลงในงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoo…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์
กิจกรรมงานอำลาคณะกรรมการรุ่นเก่า ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ “กิจกรรม COSPLAY PROM”

ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ TRU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานอำลาคณะกรรมการรุ่นเก่า ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ “กิจกรรม COSPLAY PROM” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูง…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมงานอำลาคณะกรรมการรุ่นเก่า ต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ “กิจกรรม COSPLAY PROM”
การแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนลพบุรี (Lopburi Youth Symphonic Bamd)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง จัดการแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนลพบุรี (Lopburi Youth Symphonic Bamd) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม…

อ่านเพิ่มเติม...การแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนลพบุรี (Lopburi Youth Symphonic Bamd)
โครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทาง กฎหมาย”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทาง กฎหมาย” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 21/606 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังค…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทาง กฎหมาย”
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนา การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ บ้านเพวิลล์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดร…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรฐาน-สมรรถนะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OUTCORE-BASED EQIUCATION: OBE)

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรฐาน-สมรรถนะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcore-Based Eqiucation: OBE) รายวิชาเอกสังคมศึกษา เมื่อวัน…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรฐาน-สมรรถนะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OUTCORE-BASED EQIUCATION: OBE)
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พี่ครูติวน้องเข้าครู

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พี่ครูติวน้องเข้าครู เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 21/902 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พี่ครูติวน้องเข้าครู
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องศาลจำลอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายชา…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยผ่านระบบ Zoom และได้รับเกียรต…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
การอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกการอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – วันที่ 25 มิถุนายน 2566…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต…

อ่านเพิ่มเติม...เข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อม…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชน…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมพี่พบน้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกิจกรรมพี่พบน้อง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพี่พบน้อง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 10 ห้องประชุมร่มยูงทอง

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมพี่พบน้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกิจกรรมพี่พบน้อง
กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 ห้อง 21/902 ได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์จักร์ ดาบเพ็ชรมณี หัวห…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเรื่อง Growth mindset a key to success
โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21/304 ได้รับเ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (เตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการ) เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/902 แ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/901 ชั้น 9 อาคารคณะมน…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (การแข่งขันการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Readers Theater)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 16 มิ…

อ่านเพิ่มเติม...สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff” ในวันที่ 1…

อ่านเพิ่มเติม...พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี “TRU – Solar Rooftop Kickoff”
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ …

อ่านเพิ่มเติม...พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น
มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม...มอบสื่อโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนตัวอักษรฮิรางานะ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 และรูปแบบผ่านสื่ออิเล็ก…

อ่านเพิ่มเติม...การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565