รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 9 อัตรา  เปิดรับสมัคร 20-31 มีนาคม 2566—————— รายละเอียด…

อ่านเพิ่มเติม...รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
โครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เมื่อวันที่ 10 และ 15  มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/601

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 3/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น …

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 3/66
โครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.คมสัน ศรีบุญเรือง แล…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริษัทโตโต้(ประเทศไทย) จำกัด จัง…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ขอแสดงความยินดี นายนิธิกร ม่วงมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีนายนิธิกร ม่วงมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดี นายนิธิกร ม่วงมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 24/202 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.รัชดา พ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 รอบ 2 รับตรงทั่วไป / Portfolio

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566รอบ 2 รับตรงทั่วไป / Portfolioตั้งแต่ 23 มกราคม – 17 มีนาคม 2566  สมัครได้ที่ รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 รอบ 2 รับตรงทั่วไป / Portfolio
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านสระเตย อ…

อ่านเพิ่มเติม... เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นวิทยากรโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแห…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566จัดขึ้นโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลิงค์ สมัครเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องล…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ …

อ่านเพิ่มเติม...อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับนักศึกษา Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อวัน…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
งาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พ…

อ่านเพิ่มเติม...งาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1
การอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา” เมื่อว…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา”
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/906 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ย…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์***นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี***ผู้ประสบอัค…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง ได้…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารร…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลป…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย
การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา…

อ่านเพิ่มเติม...การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up
ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 …

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35
ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำป…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
กำหนดการ “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 35)
อ่านเพิ่มเติม...กำหนดการ “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 35)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาลนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 5ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทนักศึกษาพิธี…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับชมรมวรรณกวีศรีละโว้ ชมรมโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มูลนิธิล…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 2/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น …

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 2/66
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทอาจารย์พิธีมอบเกียรติบัต…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทศิษย์เก่าพิธีมอบเกียรติบัตร และเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร